Tanpa Tauhid, Sarjana Can be Stupid

Oleh neosophia 20 October 2016 10:42am

Satu lagi kehebohan yang sedang terjadi di negeri kita tercinta ini, ialah Dimas Kanjeng yang diisukan mampu menggandakan uang dengan kesakt...